Rýchle správy

PROMIS komunikuje so službou ePN

 

Informačný systém PROMIS úspešne absolvoval certifikáciu na pripojenie k elektronickej službe ePN, ktorá je určená pre zaznamenanie dočasnej pracovnej neschopnosti (PN), jej zmien a ukončenia PN. V procese certifikácie bola overená zhoda funkcionality PROMIS a predpísaných procesných scenárov systému eZdravia pre službu ePN.

Služba ePN umožňuje elektronicky nahradiť listinnú agendu vykazovania pracovnej neschopnosti. Zahŕňa nasledovné procesy:

  • Vytvorenie elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti
  • Vyhľadanie záznamu o dočasnej PN
  • Zmena niektorých údajov PN (diagnóza, dôvod vzniku, tel.kontakt pacienta, vychádzky)
  • Potvrdenie trvania dočasnej PN
  • Ukončenie dočasnej PN
  • Stornovanie záznamu o dočasnej PN

V prechodnom období od 1.6.2022 do 31.5.2023 je možné vystaviť aj papierové potvrdenie o PN.