O nás

Kto sme
a čo robíme?

30

rokov

Na trhu sme od roku 1993

30%

Náš podiel v ústavnej zdravotnej starostlivosti je viac ako 30%

90%

Náš podiel v záchrannej zdravotnej službe je cca 90%

11K

Naše služby používa viac ako 11 tisíc používateľov mesačne

PROSOFT Košice, a.s. je softvérová spoločnosť, ktorá vyvinula produkty pre zdravotnícke zariadenia rôznych druhov a veľkostí a poskytuje komplexné riešenia v spolupráci s partnerskými firmami.

K našim produktom a riešeniam poskytujeme kvalitné služby a podporu.

Našimi klientami sú nemocnice s poliklinikou, odborné liečebné ústavy, polikliniky, ambulancie NZZ atď.

História

Spoločnosť PROSOFT Košice bola založená v roku 1993. Od svojho vzniku sa zaoberá vývojom softvérových produktov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Okrem vývojovej činnosti firma vykonáva aj analýzu a návrh systémov, implementáciu, prevádzkovanie a údržbu informačných systémov.

Firma vytvorila a ďalej rozvíja vlastné portfólio softvérových produktov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Naši klienti

Naše produkty sú vhodné pre široké spektrum klientov

  • Nemocnice s poliklinikou, špecializované nemocnice, špecializované liečebné ústavy, polikliniky, kúpele (45+)
  • Menšie neštátne zdravotnícke zariadenia (ambulancie – odborní lekári, lekári 1. kontaktu), súkromné laboratóriá, RTG | USG | MR | CT | FRO, atď. (500+)
  • Záchranný zdravotný systém | Dopravný zdravotný systém
  • Domovy sociálnych služieb, ADOS, hospic a iné.

Výhody partnerstva

Sme stabilný partner do budúcnosti

Stabilita

Tvoríme stabilný tím, medzi ktorých patria medicínski konzultanti.
Sme kľúčový partner pre NCZI a MZ SR.
Rýchlo a efektívne zapracovávame legislatívne zmeny.
Našim klientom poskytujeme stabilnú podporu.

Výhody partnerstva

Sme stabilný partner do budúcnosti

Znalosť

Poznáme legislatívu a medicínske procesy.
Úzko spolupracujeme so zdravotníckymi zariadeniami.
Efektívne implementujeme zmeny, vylepšenia a inovácie procesov.
Priebežne rozvíjame naše systémy a poskytujeme vysokú kvalitu vykazovania.

Výhody partnerstva

Sme stabilný partner do budúcnosti

Rozvoj

Neustálym rozvojom prispievame k bezpečnosti pacienta.
Dbáme na kvalitu, ktorá zvyšuje efektivitu a časovú úsporu.
Spolupracujeme s eZdravie, DRG, MIS.
Rozvíjame zabezpečenie prepojenia a interoperabilitu s inými informačnými systémami.