Naše produkty

CENTRAL – Centrálne spracovanie

Toto pole je povinné
*Meno (spoločnosť) *
Toto pole je povinné
*E-mail *
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
Tel. číslo *
Toto pole je povinné
Vaša správa
Toto pole je povinné
Pre pokračovanie je potrebný Váš súhlas

Program slúži na centrálne spracovanie dávok o vykázanej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a firmy, vrátane pracovnej zdravotnej služby.

Má zapracované rôzne kontrolné mechanizmy, čím minimalizuje chybovosť v odoslaných dávkach.
Pre siete nemocníc je určená verzia programu H-CENTRAL.

Výhody

 • spracovanie dávok zo všetkých aplikácií PROMIS, aj z externých informačných systémov;
 • nízka chybovosť výkazníctva do zdravotných poisťovní vďaka rôznym kontrolám s možnosťou automatických opráv;
 • možnosť hromadného prepočítania vykázaných DRG prípadov DRG grouperom;
 • možnosť hromadných opráv údajov v dávkach;
 • možnosť rozdelenia a spájania dávok;
 • spracovanie extramurálnej zdravotnej starostlivosti;
 • možnosť rozdelenia DRG výnosov na jednotlivé pracoviská;
 • hromadné overenie poistného vzťahu pacientov;
 • generovanie rôznych typov súhrnných zúčtovacích dokladov;
 • generovanie ročnej dávky DRG;
 • generovanie finálnych dávok a faktúr pre poisťovne a firmy;
 • export údajov pre rôzne typy ekonomických a manažérskych informačných systémov.