Naše produkty

SVALZIS LAB/Mikro – Informačný systém SVaLZ

Toto pole je povinné
*Meno (spoločnosť) *
Toto pole je povinné
*E-mail *
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
Tel. číslo *
Toto pole je povinné
Vaša správa
Toto pole je povinné
Pre pokračovanie je potrebný Váš súhlas

Program je určený pre laboratórne pracoviská typu biochémia, hematológia, imunológia, RIA, mikrobiológia, patológia a pod.

Podporuje obojsmernú elektronickú komunikáciu so žiadajúcimi pracoviskami (žiadanka-výsledok) pre pracoviská v rámci systému PROMIS i mimo neho. Samozrejmosťou je prepojenie systému s analyzátormi.

Výhody

  • spracovanie laboratórnych žiadaniek rôznych odborností vrátane mikrobiológie a patológie;
  • elektronická výmena laboratórnych žiadaniek a výsledkov s možnosťou použitia čiarových kódov;
  • automatické bodovanie výkonov;
  • možnosť zaslania notifikácie pri potvrdení výsledkov;
  • možnosť zaslania notifikácie pri výraznom prekročení referenčných hodnôt;
  • komunikácia s eLab;
  • možnosť manuálneho zadania žiadanky a zápisu výsledkov;
  • možnosť prepojenia so skladovým hospodárstvom.