Naše produkty

PROMIS – Medicínsky informačný systém

Toto pole je povinné
*Meno (spoločnosť) *
Toto pole je povinné
*E-mail *
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
Tel. číslo *
Toto pole je povinné
Vaša správa
Toto pole je povinné
Pre pokračovanie je potrebný Váš súhlas

Osvedčený komplexný informačný systém pre rôzne druhy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) s perspektívou ďalšieho rozvoja.

Vyznačuje sa unikátnou modulárnosťou, ktorá umožní dodávku zákazníkovi presne na jeho mieru. Je procesne orientovaný a zahŕňa všetky obvyklé i niektoré menej časté činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane rôznych špecifických činností. PROMIS plne podporuje prechod na bezpapierový režim, pričom minimalizuje duplicitné zadávanie údajov používateľom v rôznych moduloch. Informačný systém umožňuje efektívne operatívne a strategické riadenie zdravotníckeho zariadenia na základe dostupných údajov.

PROMIS sa vyznačuje priateľským používateľským rozhraním a intuitívnym ovládaním, ktoré ľahko zvládne aj menej zdatný používateľ. Štruktúrovaná zdravotná dokumentácia je veľmi prehľadná a umožňuje rýchlu prácu so systémom.

Medicínsky informačný systém PROMIS tvoria moduly, ktoré sú integrované v spoločnej databáze, čo umožňuje bezproblémové zdieľanie informácii naprieč celým informačným systémom  a pracoviskami. Informačný systém podporuje generovanie štatistických výkazov a ročných dávok vyžadovaných legislatívou pre NCZI, ÚDZS, ŠÚ a pod.

PROMIS je vhodný pre nemocničné zariadenia vykazujúce v režime DRG i pre tie ostatné.

Jednotlivé moduly predstavujú riešenia pre rôzne typy pracovísk zdravotníckeho zariadenia.

Výhody

 • Skvelý pomer cena/výkon;
 • Zvýšenie efektívnosti procesov a ich riadenie v zdravotníckom zariadení;
 • Kvalitné informácie pre potreby rozhodovania;
 • Bohatá funkcionalita systému;
 • Nízka chybovosť výkazníctva do zdravotných poisťovní;
 • Zníženie nákladov na skladové zásoby aj spotrebu liekov a zdravotníckeho materiálu;
 • Úspora času pre zdravotnícky personál;
 • Modulárna štruktúra;
 • Flexibilita;
 • Spoľahlivosť;
 • Otvorenosť systému;
 • Možnosť prispôsobenia funkcionality;
 • Operatívne riešenie legislatívnych zmien;
 • Neustály rozvoj systému;
 • Pravidelné aktualizácie;
 • Využíva relačný databázový systém;
 • Integrita údajov a ich vysoká bezpečnosť;
 • Riadenie prístupových práv k modulom, funkcionalitám a tlačidlám;
 • Jednoduchá údržba a správa systému;
 • Kvalitná podpora zo strany dodávateľa na základe SLA;
 • Rýchla implementácia systému u nového zákazníka.

Microsoft platformy: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2.