Naše produkty

LOZIS Sestra – Lôžkový informačný systém

Toto pole je povinné
*Meno (spoločnosť) *
Toto pole je povinné
*E-mail *
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
Tel. číslo *
Toto pole je povinné
Vaša správa
Toto pole je povinné
Pre pokračovanie je potrebný Váš súhlas

Nový program pre lôžkové oddelenia nemocníc.

Je určený pre lôžkové oddelenia, pričom podporuje prácu sestier a ostatného zdravotníckeho personálu.  Umožňuje vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, evidenciu nežiadúcich udalostí u pacientov, potvrdenie podania liekov a infúzií, použitie skórovacích schém a pod.
Program obsahuje špecializované časti pre lôžkofond a klastre.
Neoddeliteľnou súčasťou je skladová evidencia liekov a zdravotníckeho materiálu.

Ošetrovateľská dokumentácia

Výhody

 • komplexná evidencia celého ošetrovateľského procesu pacientov;
 • vstupné a priebežné posúdenie zdravotného stavu pacienta, tlač vstupného zdravotného záznamu pre všetky typy nemocničných lôžkových pracovísk;
 • možnosť zvýšenia bezpečnosti liečby pacienta použitím identifikačných náramkov a čítačiek 1D a 2D kódov;
 • možnosť súčinnosti s automatizovaným pracoviskom prípravy liekov a infúzií na centrálnej prípravovni liekov (CPL);
 • generovanie ošetrovateľského plánu sesterských intervencií;
 • automatické generovanie sesterskej prepúšťacej správy;
 • systém včasného varovania s nepretržitým sledovaním stavu pacienta;
 • prehľadný dashboard s online stavom pacientov;
 • presná skladová evidencia liekov;
 • evidencia a grafické zobrazenie nameraných vitálnych funkcií;
 • evidencia nežiadúcich udalostí s možnosťou automatického zasielania notifikačných mailov;
 • hromadné odovzdanie/prevzatie zmeny z pohľadu sestry;
 • podpora klastrových, neklastrových aj kombinovaných zdravotníckych zariadení;
 • efektívne plánovanie lôžok a riadenie lôžkovej kapacity;
 • vizualizácia lôžkofondu, umiestnenia pacientov a obložnosti;
 • protokoly bezpečného odovzdania/prevzatia pacienta.