Naše produkty

LOZIS – Lôžkový informačný systém

Toto pole je povinné
*Meno (spoločnosť) *
Toto pole je povinné
*E-mail *
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
Tel. číslo *
Toto pole je povinné
Vaša správa
Toto pole je povinné
Pre pokračovanie je potrebný Váš súhlas

Široko používaný program pre lôžkové oddelenia nemocníc.

Je určený pre lôžkové oddelenia, pričom podporuje prácu lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu. Silnou stránkou je možnosť preskripcie liekov a infúzií na pacienta, evidencie vizít, vitálnych funkcií, atď. Umožňuje vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, evidenciu nežiadúcich udalostí u pacientov, potvrdenie podania liekov a infúzií, použitie skórovacích schém a pod.
Program obsahuje špecializované časti pre operačné pracoviská a JIS/ARO.
Neoddeliteľnou súčasťou je skladová evidencia liekov a zdravotníckeho materiálu.

Výhody

  • komplexná evidencia pacientov s automatickým overovaním poistného vzťahu v poisťovniach;
  • vedenie kompletnej zdravotnej dokumentácie pacienta;
  • integrácia s Národným zdravotníckym informačným systémom (eZdravie);
  • vizity prostredníctvom tabletu;
  • elektronická preskripcia a medikácia s väzbou na skladové hospodárstvo a pacientsku dokumentáciu, s možnosťou komunikácie s robotickou centrálnou prípravovňou liekov;
  • systém včasného varovania s nepretržitým sledovaním stavu pacienta;
  • obojsmerná elektronická komunikácia s laboratóriami;
  • elektronická komunikácia s PACS serverom (prezeranie štúdií zobrazovacích vyšetrení);
  • kompletné vykazovanie a vyúčtovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti.