Naše produkty

PROMAN – Operatívny a strategický manažment

Toto pole je povinné
*Meno (spoločnosť) *
Toto pole je povinné
*E-mail *
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
Tel. číslo *
Toto pole je povinné
Vaša správa
Toto pole je povinné
Pre pokračovanie je potrebný Váš súhlas

Sada prehľadov poskytuje manažmentu zdravotníckeho zariadenia efektívnu podporu operatívneho a strategického riadenia.

Výhody

  • kvalitné informácie pre potreby rozhodovania;
  • manažérske prehľady zo všetkých pracovísk PROMIS;
  • prehľady návštev pacientov podľa rôznych kritérií;
  • prehľady kapitácií, zomrelých pacientov, cudzincov podľa rôznych kritérií;
  • prehľady predpísaných liekov a zdravotných pomôcok podľa rôznych kritérií;
  • lôžkové prehľady, hospitalizácie, úmrtia, obložnosť, operačné protokoly, štatistiky diét;
  • ekonomické prehľady  z vykazovaných výkonov a pripočítateľných položiek, hotovostné platby, rozbor platieb;
  • prehľady skladov oddelení a ústavnej lekárne podľa rôznych kritérií, pohyby na skladoch, inventúry, limity, atď.
  • export údajov pre rôzne typy ekonomických a manažérskych informačných systémov.