Rýchle správy

OpenEHR v nemocničnom systéme novej generácie

OpenEHR Elektronická zdravotná dokumentácia v NGHISe

Umožňujeme naším zákazníkom  opustiť „papierový svet“ a  viesť kompletné klinické dáta o pacientoch v digitálnej podobe. A to nielen  bežné ambulantné nálezy, ale aj komplikované a rozsiahle záznamy pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu.

Klinická dokumentácia v nemocničnom systéme novej generácie (NGHIS) je postavená na štandarde openEHR, čo je medzinárodná  platforma pre elektronické zdravotníctvo.

Čo ponúkame

  • Kompletnú zdravotnú dokumentáciu pacienta v elektronickej podobe
  • Štruktúrované zdravotné údaje podľa  medzinárodne odsúhlasených klinických konceptov
  • Flexibilné prispôsobenie pre špeciálne požiadavky zdravotníckych zariadení, oddelení a jednotlivých zdravotníckych pracovníkov
  • Unikátne zobrazenie zdravotných dát v „grafickom dekurze“ na časovej osi vo forme rôznych druhov grafov
  • Interaktívne, používateľsky príjemné  formuláre s možnosťou ukladania rozpracovaných  dokumentov
  • Možnosť pracovať na novom dokumente a zároveň nahliadať  do historických záznamov na jednej obrazovke