Rýchle správy

Manažment lôžok

 

Neoddeliteľnou súčasťou každého nemocničného zariadenia sú aj lôžkové pracoviská, kde je potrebné mať pod kontrolou celú štruktúru lôžkového fondu spolu s funkcionalitami pre prácu s pacientom vo vzťahu k lôžkam. Je preto veľmi výhodné, aby efektívna správa štruktúry nemocničných lôžok, ako aj samotný proces práce s pacientom vo vzťahu k umiestneniu na lôžko bol súčasťou nemocničného informačného systému.

Manažment lôžok:

  • Podpora plávajúcich lôžok
  • Poskytuje podporu pre klastrové, neklastrové alebo kombinované lôžkové zdravotnícke pracoviská
  • Zabezpečuje funkcionality pre umiestnenie pacienta na lôžko (plánované alebo urgentné), ďalej pre presun alebo preklad pacienta až po samotné prepustenie pacienta z lôžka
  • Podľa aktuálneho stavu pacienta umožňuje personálu upravovať dĺžku plánovaného obsadenia lôžka pacientom
  • Umožňuje efektívne plánovanie obsadenia lôžok a riadenie lôžkovej kapacity
  • V rámci týždňového alebo dňového zobrazenia vizualizuje samotný lôžkofond, umiestnenie jednotlivých pacientov na lôžkach a obsadenosť lôžok
  • Správa a manažment lôžok je naviazaná na stromovú štruktúru lôžok (nemocnica – klaster – ošetrovateľská jednotka – izba – pozícia na izbe – lôžko)