Rýchle správy

Audit ISO 9001:2015, 27001:2013

Spoločnosť PROSOFT Košice, a.s. úspešne absolvovala dozorný audit Integrovaného manažérskeho systému (IMS) podľa noriem ISO 9001:2015, 27001:2013 v novembri 2023.

Firma začala s implementáciou systému IMS v roku 2003 v snahe o zvyšovanie kvality produktov, služieb a bezpečnosti systému. Postupne boli implementované jednotlivé komponenty IMS:

  • Systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015,
  • Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013,
  • Systém riadenia IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1.

Systém IMS je pravidelne auditovaný, aktualizuje a rozvíja sa v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem ISO. Cieľom rozvoja IMS a zvyšovania efektívnosti riadenia je zvýšenie spokojnosti klientov a ostatných zainteresovaných strán.